Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsfelt:

Studieveileder biologi
Studieveileder Ocean Resources (studieveileder Marin biologi)
Studieveileder årstudiet i biologi og kjemi

Studieveileder og programkoordinator for følgende program (fra opptak til vitnemål)

    • Bachelor i biologi
    • Årstudiet i kjemi og biologi
    • Master i biologi (MSc in Biology)
    • MSc in Ocean Resources
  • Virksomhetplanlegging og arbeidsplikt