Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsområder:

Kommunikasjonsavdelingen hos NTNU i Gjøvik,

Studentambassadør for NTUN Neste Stopp

og Prosjektleder i Ent3r.