Bakgrunn og aktiviteter

Tilhører gruppe Forvaltning, Team Administrasjon & Forskning, i DOKU.


Arbeidsoppgaver

  • Betjene postmottak (postmottak@ntnu og arkeologi@vm/postmottak@museum.ntnu)
  • Registrere post/epost i ePhorte
  • Lese og publisere offentlig journal
  • Journalføring i ePhorte (kvalitetssikring av metadata før status endres til J-Journalført)
  • 2. linje brukerstøtte


Andre oppgaver

  • Verneombud for DOKU
  • Brukerrepresentant og flyttekoordinator i flytteprosessen fra Dragvoll til Kalvskinnet


Utdanning

  • Bachelor i Arkiv- og samlingsforvaltning (2016-2019)
  • Bachelor i Sosialantropologi (2012-2015)