Bakgrunn og aktiviteter

Eiendomssjef er leder for NTNUs Eiendomsavdelingen.
NTNU eier ca 530 000 m2 og leier ca 200 000 m2 bygningsareal. Eiendomsavdelingen skal ivareta et strategisk eierskap for NTNUs bygninger og eiendommer og har ansvaret for all innleie og utleie av arealer ved NTNU. Dette innebærer overordnet forvaltning, strategisk arealstyring og utvikling av arealer, bygg og campuser som legger til rette for utviklingen av NTNU i tråd med NTNUs strategier. Eiendomsavdelingen har koordineringsansvaret for NTNUs miljøambisjon.

Bakgrunn

 • 2016 -         NTNU eiendomssjef
 • 2015  Leder campusprosjektet NTNU
 • 2009– 2015 NTNU – eiendomssjef
 • 2007–2009: Pir II Arkitektkontor – daglig leder
 • 2006–2007: Trondheim kommune – eiendomsdirektør
 • 1999–2005: Helsebygg Midt-Norge – utbyggingssjef
 • 1994–1999: NSB Eiendom – eiendomssjef Region Nord
 • 1992–1994: NSB Eiendom – prosjektleder
 • 1987–1992: Taugbøl og Øverland AS – sivilingeniør prosjektering
 • 1986–1987: SINTEF – forsker
 • 1984–1986: Dr techn Olav Olsen – sivilingeniør prosjektering 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Haugen, Tore I; Aasen, Tone Merethe; Blakstad, Siri Hunnes; Burheim, Lindis; Moltubakk, Nils Jørgen; Tolstad, Ole; Lohne, Jardar. (2014) NTNU 2060 Visjoner for Campusutvikling. 2014. ISBN 978-82-7551-098-1.