Bakgrunn og aktiviteter

Eiendomssjef er leder for NTNUs stab for Eiendomsforvaltning.
Stab for Eiendomsforvaltning har ansvaret for forvaltning, vedlikehold og utvikling av NTNUs eiendommer. I tillegg har Eiendomsforvaltningen ansvaret for all innleie og utleie av arealer ved NTNU.
Lindis Burheim er i tillegg med i prosjektgruppen for NTNUs campusprosjekt.

Bakgrunn

 • 2016 -         NTNU eiendomssjef
 • 2015  Leder campusprosjektet NTNU
 • 2009– 2015 NTNU – eiendomssjef
 • 2007–2009: Pir II Arkitektkontor – daglig leder
 • 2006–2007: Trondheim kommune – eiendomsdirektør
 • 1999–2005: Helsebygg Midt-Norge – utbyggingssjef
 • 1994–1999: NSB Eiendom – eiendomssjef Region Nord
 • 1992–1994: NSB Eiendom – prosjektleder
 • 1987–1992: Taugbøl og Øverland AS – sivilingeniør prosjektering
 • 1986–1987: SINTEF – forsker
 • 1984–1986: Dr techn Olav Olsen – sivilingeniør prosjektering 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Haugen, Tore I; Aasen, Tone Merethe; Blakstad, Siri Hunnes; Burheim, Lindis; Moltubakk, Nils Jørgen; Tolstad, Ole; Lohne, Jardar. (2014) NTNU 2060 Visjoner for Campusutvikling. 2014. ISBN 978-82-7551-098-1.