Bakgrunn og aktiviteter

70% ansatt på Institutt for fysikk - har kontor på D5-170 i Realfagbygget tirsdag-torsdag og fredager i oddetallsuker.

30% ansatt på Institutt for materialteknologi - har kontor på E-105 i Berg, Alfred Getz vei 2 mandager og fredager i partallsuker

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner