Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektstøtte fakultetsadministrasjonen 

 

  • Posisjonering, posisjoneringsstøtte.
  • Finne søkemuligheter.  Forklare ulike virkemidler/program.
  • Rådgiver søknad- og søknadsutvikling, konsortiebygging, prosjektetableringsstøtte (PES), ekstern assistanse.
  • Kontraktsforberedelser og kontraktsendringer (amendments).
  • Rådgiver prosjektgjennomføring, prosjektledelse.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Spjelkavik, Ingrid; Hald, Linda Cathrine; Rolf, Kenneth Rolfsen. (2008) Erfaringer fra Høykomprosjekter: IKT-strategi, forankringsprosesser og gevinstrealisering. 2008. ISBN 9788214044850. SINTEF Rapport.
  • Hald, Linda Cathrine; Johansen, Agnar. (2006) Interesseanalyse Rehabilitering / bygging av 4 skoler Gjøvik kommune. 2006. ISBN 8214039037. SINTEF Rapport (STF50 A06099).
  • Hald, Linda Cathrine; Østby, Per; Kvaal, Stig. (2005) SO som SO med SOHO. 2005.