Bakgrunn og aktiviteter

PLANGRUPPEN

-Timeplanlegging

-Rombooking fellesrom

-Rombooking eksamen

-Verneombud for studieadministrasjonen, Moholt