Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg er utdannet master ved samme institutt, og har bachelor i drama/teater med årsstudium kunsthistorie, ved institutt for kunst og medievitenskap, NTNU. 

Faglige interesser

 •   Byutvikling
 •   Miljøvennlig transport
 •   Kunnskap- og læringspraksiser 
 •   Klimapolitikk
 •   Forskningskommunikasjon

Mitt doktorgradsprosjekt

Jeg er tilknyttet forskningsprosjektet BREV (Bringing Environmental Knowledge into Action), der jeg utforsker kunnskap og læringspraksiser i miljøvennlig by- og transportplanlegging i Norge. Dette undersøker jeg gjennom det norske byutviklingsprogrammet 'Framtidens byer' (2008-2014), og ved å følge planleggere som jobber med miljøvennlig transport i Trondheim og Bergen, særlig i Miljøpakken og Bergensprogrammet. Hva slags type kunnskap tas i bruk i by- og transportplanleggingen? Hvordan blir denne kunnskapen tilegnet, delt, oversatt til strategier og dokumenter, og iverksatt i de konkrete prosjektene? Prosjektet er kvalitativt metodisk, og består av dokumentanalyser, dybdeintervjuer og etnografisk inspirert observasjon/skygging i planleggingsetatene. 

Medlem av

 • Jeg er deltaker i prosjektet BREV (2014-2017) som min doktorgrad er tilknyttet
 • Tilknyttet Center for Sustainable Energy Studies CenSES
 • 2016: 5 måneder 'Visiting researcher' ved CSTMS, UC Berkeley  
 • Smart cities ved NTNU

Annen faglig aktivitet

 • 2013/2014: Vertskapsleder i Technoport 
 • 2014: 3 måneder som læringsassistent på HiP (Humanister i Praksis), et alternativ til Eksperter i Team for masterstudenter ved HF
 • 2014/2015: Blogget for tankesmia Grønn Fase

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

 • Ingeborgrud, Lina; Ryghaug, Marianne; Gansmo, Helen Jøsok. (2014) Ren elektrisk kjøreglede! Elbilen i komfortkulturen. 2014.