Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker innen teknologi- og vitenskapsstudier (STS) ved institutt for tverrfaglige kulturstudier. Jeg har doktor- og mastergrad innen samme fagfelt, og bachelorgrad fra institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU. 

Jeg er tilknyttet Center for Sustainable Energy Studies (FME CenSES) og jobber med urban bærekraft, og særlig bærekraftig transport i byer

Faglige interesser

  • Miljøvennlig bytransport (sykkel, offentlig transport og elbil)  
  • Kunnskapsutvikling og sosial læring i byutvikling  
  • Visjoner knyttet til framtidens by- og transportutvikling 
  • Tverrfaglighet
  • Forskningspolitikk
  • Populærvitenskapelig formidling 
  • Klimapolitikk

Tidligere prosjekt

Doktorgradsarbeidet mitt ble ferdigstilt i mai 2018 og var tilknyttet prosjektet BREV (Bringing Environmental Knowledge into Action in Norwegian Local Governments) finansiert av Norges Forskningsråd, program Miljø2015/Miljøforsk. Her undersøkte jeg kunnskapsutvikling og læring blant planleggere og administrativt ansatte som deltok i byutviklingsprogrammet ‘Framtidens byer’ (2008-2014). Jeg utforsket dette gjennom kvalitative forskningsmetoder (dybdeintervjuer, observasjon og dokumentstudier). 

Faglige aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Ingeborgrud, Lina; Suboticki, Ivana; Lagesen, Vivian Anette; Hustad, Jonas Langset. (2018) Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift. Lift me up! Stories of Trampe the bicycle lift

Rapport/avhandling

  • Ingeborgrud, Lina; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2018) Learning urban sustainability. Making visions and knowledge for cities of the future. 2018. ISBN 978-82-326-3100-1.
  • Ingeborgrud, Lina; Ryghaug, Marianne; Gansmo, Helen Jøsok. (2014) Ren elektrisk kjøreglede! Elbilen i komfortkulturen. 2014.