Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Xue, Libo; Lekkas, Anastasios M.. (2021) Oceans 2020. IEEE. 2021. ISBN 0000000000.

Del av bok/rapport