Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese. (2015) Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1552-2.
 • Gårseth-Nesbakk, Levi. (2015) Regnskap og budsjett i offentlig sektor - oppgavesamling. Cappelen Damm Akademisk. 2015. ISBN 978-82-02-32150-5.
 • Mellemvik, Frode; Gårseth-Nesbakk, Levi; Mauland, Helge. (2012) Regnskap og budsjett i kommunesektoren : en innføring. Cappelen Damm Akademisk. 2012. ISBN 978-82-02-31391-3.
 • Mellemvik, Frode; Gårseth-Nesbakk, Levi; Mauland, Helge. (2010) Regnskap og budsjett i staten - en innføring. Cappelen Damm Akademisk. 2010. ISBN 978-82-02-31381-4.

Del av bok/rapport

 • Evensen, Rasmus; Folstad, Jens B.; Gårseth-Nesbakk, Levi; Kjærland, Frode. (2017) Fungerer kommunal regnskapsrapportering og revisjon i samsvar med forventningene?. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
 • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese. (2015) Innovasjoner i offentlig tjenesteyting : begrepsavklaring, vilkår og forskningsmuligheter. Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.
 • Andersen, Ole Johan; Gårseth-Nesbakk, Levi; Bondas, Terese. (2015) Innovasjonsprosesser : vågal reise med behov for allierte. Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.
 • Gårseth-Nesbakk, Levi; Kjærland, Frode. (2015) Terra-skandalen og norske kommuners innovative grep for å oppnå en dynamisk finansforvaltning. Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.
 • Moe, Cathrine Fredriksen; Gårseth-Nesbakk, Levi. (2015) Hverdagsrehabilitering som innovasjon : økt oppmerksomhet om aktørers samspill. Innovasjoner i offentlig tjenesteyting: vågal reise med behov for allierte.
 • Gårseth-Nesbakk, Levi; Timoshenko, Konstantin. (2014) The Functions of Accounting Revisited - New Meanings and Directions. Accounting, management control and institutional development.
 • Gårseth-Nesbakk, Levi. (2013) Faglige perspektiver på regnskapsmessige hybridmodeller - et eklektisk teoretisk opphav og en motstridende ideologisk tilnærming. Perspektiver på økonomistyring.
 • Samadi, M.G.D.S; Ganewatta, G.K. Hemamali; Gårseth-Nesbakk, Levi. (2011) Contingent just-in-time (JIT) system implementations: a comparative study from Sri Lanka. Conditions for entrepreneurship in Sri Lanka: A handbook.