Bakgrunn og aktiviteter

Controller for prorektor for nyskaping og prorektor for utdanning med underliggende avdelinger.

Sentral økonomioppfølging for IV, ØK og SU.