Bakgrunn og aktiviteter

  • 75% stilling som prosjektøkonom ved Institutt for Kjemi

  • 25% stilling som Økonomimedarbeider på Institutt for Bioingeniørfag