Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta. (2019) Influence of slaking and disintegration effect on the stability of water tunnels for hydropower. ARMS10 10th Asian Rock Mechanics Symposium The ISRM International Symposium for 2018, 29 Oct - 3 Nov, Singapore - proceedings.
  • Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta. (2019) SLAKING OG DISINTEGRERING AV SVAKE BERGARTER I VANNTUNNELER. FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK-BERGMEKANIKK-GEOTEKNIKK.
  • Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta; Tunbridge, Lloyd; Schönborn, Thomas. (2019) Field testing of weak rock deformation in water tunnels: A practical review of the flatjack test. Rock Mechanics for Natural Resources and Infrastructure Development.
  • Selen, Lena; Panthi, Krishna Kanta; Vergara, Maximilliano R.. (2018) Swelling pressures of some rocks using different test procedures. Geomechanics and Geodynamics of Rock Masses: Proceedings of the 2018 European Rock Mechanics Symposium.