Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet lege med forskerlinje ved NTNU. Stipendiat ved Institutt for nevromedisin. 

Forsker på kronisk post-traumatisk hodepine.

 

Utdanning:

2009 - 2016: Profesjonsstudiet i Medisin, NTNU

2012 - 2015: Forskerlinjestudent, NTNU

2016 - dd: Stipendiat ved Institutt for Nevromedisin, DMF, NTNU

 

 

Forskningsinteresser:

  • Kronisk post-traumatisk hodepine
  • Traumatisk hjerneskade

 

Nåværende forskningsprosjekt:

Traumatisk hjerneskade som risikofaktor for kronisk hodepine.

 

Veiledere:

Mattias Linde

Anne Vik

Knut Hagen

Lars Jacob Stovner

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Nordhaug, Lena Hoem; Vik, Anne; Linde, Mattias; Stovner, Lars Jacob; Hagen, Knut. (2015) Headache related to prevoius head injury. 2015.
  • Nordhaug, Lena Hoem; pedersen, torunn; Linde, Mattias; Vik, Anne. (2014) Hodeskader blant Hunt 3-deltakere i tidsperioden 1988 til 2008. 2014.