Bakgrunn og aktiviteter

Kontorsjef ved Institutt for IKT og realfag. Bidrar i en overgangsfase ved NTNU HMS-seksjonen og Viserektors stab i Ålesund.