Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Mag art. Nordisk arkeologi Universitetet i Bergen 1978

Prosjektleder for utredning av arkeologiske verneverdier i 10-års vernede vassdrag 1978-82.

Prøveprosjekt desentralisert kulturminnevern Nord Trøndelag fylkeskommune 1982-83.

Konservator Vitenskapsmuseet 1983-85

Avdelingsleder, institittstyrer, dekanus, seksjonsleder 1985-88, 1990-93, 2001-2003, 2005-2009

Prosjektleder for undersøkelse av berørte kulturminner i forbindelse med utbyggingen av vassdrag i Meråker kommune.

Ansvar for kulturminnevernet ved Vitenskapsmuseet for Nord og Sør Trøndelag fylker.

Etablering av akademisk undervisning i arkeologi ved NTNU i samarbeid med Arne B Johansen i 1994

Undervisning i ulike emner i arkeologi ved NTNU siden 1994.

Bistilling ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter 2003-06.

Styremedlem ved Vikingmuseet på Borg 1995-2011

Medlem av Sachsensymposiet 1997-

Medlem av UISP, europeiosk organisasjon for studier av jernframstilling 1986-.

Medlem og prosjektleder for NFR-prosjekt "Painful Heritage. Deltok i undersøkelser på fangeleiren ved Falsdtad med hjelp av geofysikk.

Deltaker i NFR prosjekt "Millstones". Prosjektleder var Norges geologiske undersøkelser der jeg deltok i undersøkelser av kvernsteinsbrudd i Selbu og Saltdal.

Deltaker i NFR-prosjektet "Forskning i fellesskap" et samarbeid mellom universitetsmuseene. jeg har hatt delansvar for undersøkelser av jernframstillingsanlegg og redigert publikasjoner.

Leder av styringsgruppen for Ørlandsprosjektet.

 

Aktiviteter:

Forskningsfelt: Jernalder og jernframstilling.

Kulturminnevern og forvaltning. Metodeutvikling

Museologi og formidling

Underviser i feltmetodikk og jernalder på bachelor- og masternivå

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Indrelid, Svein; Hjelle, Kari Loe; Stene, Kathrine; Berglund, Birgitta; Callanan, Martin; Kaland, Sigrid Hillern H; Stenvik, Lars Fredrik. (2015) Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. 2015. ISBN 9788278870426.
  • Stenvik, Lars Fredrik; Askim, Jens Petter; Storsul, Stein; Tromsdal, Roar. (2015) Olav Haraldsson. Kongens reise. Museumsforlaget AS. 2015. ISBN 9788283050202.
  • Stenvik, Lars Fredrik. (2007) Sørsamisk arkeologi. 2007. ISBN 978-82-993781-5-4.
  • Stenvik, Lars Fredrik. (2005) Kristen grav over en hedensk grav. 2005.
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. NORNA-rapporter 70 A. 2000. ISBN 91-7276-068-0. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. NORNA-rapporter 70 B. 2000. ISBN 91-7276-070-2. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars. (2000) NORNA-rapport 70 A. 2000.

Del av bok/rapport

  • Stenvik, Lars Fredrik; Grenne, Tor; Østerås, Bodil. (2017) The Sandbakken Qarry, Kvikne: A Window into Early Iron Age Soapstone Exploitation in Norway. Soapstone in the North. Quarries, Products and People. 7000 BC - AD 1700.