Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hellan, Lars; Malchukov, Andrej; Cennamo, Michela. (2017) Contrastive Studies in Verbal Valency. John Benjamins Publishing Company. 2017. ISBN 9789027257208. Linguistik Aktuell (237).
 • Hellan, Lars; Dakubu, Mary Esther Kropp. (2010) Identifying Verb Constructions Cross-linguistically. 2010. ISBN 978-9988-8492-7-6.
 • Hellan, Lars; Dakubu, Mary Esther Kropp. (2009) Studies in the Languages of the Volta Basin 6. Part 3 IDENTIFYING VERB CONSTRUCTIONS CROSS-LINGUISTICALLY. 2009. ISBN 9988-8241-6-5.
 • Dimitrova-Vulchanova, Mila; Hellan, Lars. (1999) Topics in South Slavic Syntax and Semantics. John Benjamins Publishing Company. 1999. ISBN 90-272-3678-X.
 • Dimitrova-Vulchanova, Mila; Hellan, Lars. (1999) Topics in South Slavic Syntax and Semantics. John Benjamins Publishing Company. 1999. ISBN 90-272-3678-X.
 • Vulchanova, Mila; Hellan, Lars. (1999) Topics in South Slavic Syntax and Semantics. 1999.
 • Vulchanova, Mila; Hellan, Lars. (1999) Topics in South Slavic Syntax and Semantics,. John Benjamins Publishing Company. 1999.
 • Vulchanova, Mila Dimitrova; Hellan, Lars. (1998) Topics in South Slavic Syntax and Semantics. John Benjamins Publishing Company. 1998.
 • Fretheim, Thorstein; Hellan, Lars. (1977) Papers from the Trondheim Syntax Symposium 1977. 1977.

Del av bok/rapport

 • Dakubu, Mary Esther Kropp; Hellan, Lars. (2017) A labeling system for valency. Contrastive Studies in Verbal Valency.
 • Hellan, Lars. (2017) A design for the analysis of bare nominalizations in Norwegian. Aspect and valency in nominals.
 • Hellan, Lars. (2017) The Role of Sense and Valency in the Account of Certain Minor Grammatical Phenomena in Norwegian. Proceedings of the Workshop on Logic and Algorithms in Computational Linguistics 2017 (LACompLing2017).