Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis i traumatologi tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Traumatologi fra 01.01.17.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner