Bakgrunn og aktiviteter

Mine arbeidsoppgaver

 • Lederstøtte, rådgivning, utrednings- og analysearbeid innenfor utdanningsområdet
 • Strategisk utvikling av studieportefølje
 • Koordinator for etter- og videreutdanning ved MH
 • Koordinator for studieplanprosessen
 • Sekretær/koordinator for fakultetets utvalg for hhv. studieprogramledere og nestledere for utdanning ved instituttene
 • Studentrekruttering, inkl. nettsider for studieprogram
 • Økonomi- og ressursplanlegging knyttet til utdanning

Verv

 • Nestleder i Samfunnsviterne ved NTNU
 • Styremedlem i Akademikerne ved NTNU

Utdanning

 • Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap (med fordypning i politisk atferd og opinionsdannelse), NTNU 2001-2003
 • Cand. mag. med mellomfag i samfunnsøkonomi og statsvitenskap, NTNU 1996-2001
 • Videreutdanning i prosjektledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag 2008
 • Kurs i statistikk (flernivåanalyse og multivariat analyse) og matematikk, University of Essex 2003

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2007

2004

2003

 • Grønflaten, Lars. (2003) Folkelig misnøye eller politisk opposisjon? En analyse av høyrepopulistisk stemmegivning og partisympati i Skandinavia. 2003.
 • Jakobsen, Jo; Grønflaten, Lars. (2003) Political Parties in Post-Communist Europe. A Documentation based on the European Values Study 1999. 2003. ISBN 82-471-5214-2. ISS-rapport.
 • Listhaug, Ola; Grønflaten, Lars. (2003) Trends in Political Involvement and Activism in Norway. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap ; Trondheim. 2003-01-08 - 2003-01-10.
 • Listhaug, Ola; Grønflaten, Lars. (2003) Trends in Political Involvement and Activism in Norway. ECPR Joint Sessions of Workshops . University of Edinburgh; Edinburgh. 2003-03-28 - 2003-04-02.

2002

 • Listhaug, Ola; Grønflaten, Lars. (2002) Trends in Political Involvement and Activism in Norway. Conference on Rethinking Democracy in Scotland and Scandinavia . [Mangler data]; Ardoe House Hotel, Aberdeen. 2002-05-24 - 2002-05-25.