Lars Engvik

Førsteamanuensis Institutt for allmennfag
73559482 93834253

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Undervisning i matematikk, fysikk, teknisk termodynamikk, fluidmekanikk og statistikk

Bakgrunn

Lars Engvik har Doktorgrad i  kjernefysikk/astrofysikk ved Universitetet i Oslo fra 2000. Temaet var materie ved høye tettheter som er relevant for nøytronstjerner.  

Postdoktor for  VISTA/Statoil  der han arbeidet med datamodellering av undersjøiske skred. 

Engvik har arbeidet ved ingeniørutdanningen ved  Høgskolen i Sør-Trøndelag senere NTNU fra høsten 2000.

 

Kompetanse

  • Numeriske metoder i fysikk, multifysikk, fluidmekanikk
  • Anvendt matematikk
  • Dataassistert modellellering, simulering

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Engvik, Lars. (2006) The motion of submerged objects falling down an inclined plane. Preceedings of the NORDIC Comsol Conference 2006 Copenhagen.