Bakgrunn og aktiviteter

Lars Elnan Garnvik, M.Sc., er treningsfysiolog og stipendiat ved K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening. Garnvik forsker på hvordan trening og kondisjon påvirker risiko for atrieflimmer ved å benytte data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Utdanning

2013-2015       Mastergrad i Treningsfysiologi, NTNU

2010-2013       Bachelor i Bevegelsesvitenskap, NTNU

Erfaring

2017-               Undervisning på mastergradsnivå, Treningsfysiologi, NTNU

2016 -              Stipendiat, CERG, NTNU

2015-2016      Vitenskapelig assistent, CERG, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Garnvik, Lars Elnan. (2020) Physical activity and cardiorespiratory fitness as determinants of atrial fibrillation incidence and prognosis - Observational findings from the HUNT study. 2020.