Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har jobbet i Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) siden 2013.

Her ved IV-fakultetet jobber jeg blant annet med:  

 • Internasjonale masterprogrammer
 • Studieveiledning
 • Tall og utdanningsstatistikk for IVs studieportefølje
 • Utvekslingsavtaler og internasjonalt utdanningssamarbeid
 • Etter- og videreutdanning
 • Representant for IV i Internasjonalt forum, Opptaksprosessforum og Nettverk for evaluering og analyse

Utdanning:

 • Master i historie fra NTNU, fullført desember 2010
 • Bachelor i humanistiske fag fra NTNU, fullført juni 2008

Tidligere arbeidserfaring: 

 • Førstekonsulent i Lånekassen, desember 2012 - mai 2013
 • Førstekonsulent ved Internasjonal seksjon, NTNU, november 2011 - november 2012
 • Trainee ved Trøndelags Europakontor, Brussel, januar 2011 - november 2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Bjørgum, Lars Espen. (2010) A cynical enterprise? Amerikansk støtte til det kurdiske opprøret i Irak, 1972-75. 2010.