Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har jobbet i Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap siden 2013.

Jeg jobber blant annet med:  

  • Internasjonale masterprogrammer
  • Studieveiledning
  • Utvekslingsavtaler og internasjonalt utdanningssamarbeid
  • Etter- og videreutdanning

Utdanning:

  • Master i historie fra NTNU, fullført desember 2010
  • Bachelor i humanistiske fag fra NTNU, fullført juni 2008

Tidligere arbeidserfaring: 

  • Førstekonsulent i Lånekassen, desember 2012 - mai 2013
  • Førstekonsulent ved Internasjonal seksjon, NTNU, november 2011 - november 2012
  • Trainee ved Trøndelags Europakontor, Brussel, januar 2011 - november 2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bjørgum, Lars Espen. (2010) A cynical enterprise? Amerikansk støtte til det kurdiske opprøret i Irak, 1972-75. 2010.