Bakgrunn og aktiviteter

Siden juni 2013 har jeg jobbet med internasjonalisering i Utdanningsseksjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV).

Her på fakultetet er jeg blant annet:  

 • Studiekonsulent for IV-fakultetets 15 internasjonale masterprogrammer
 • Kontaktperson for utvekslingsstudentene ved IV
 • Ansvarlig for fakultetets utvekslingsavtaler, kontaktperson for partnerlæresteder i utlandet
 • IVs representant i Internasjonalt forum - kontaktperson opp mot Internasjonal seksjon
 • Fakultetets kontaktperson for innmelding og godkjenning av EVU-kurs

Utdanning:

 • Master i historie fra NTNU, fullført desember 2010
 • Bachelor i humanistiske fag fra NTNU, fullført juni 2008

Tidligere arbeidserfaring: 

 • Førstekonsulent i Lånekassen, desember 2012 - mai 2013
 • Førstekonsulent ved Internasjonal seksjon, NTNU, november 2011 - november 2012
 • Trainee ved Trøndelags Europakontor, Brussel, januar 2011 - november 2011

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

 • Bjørgum, Lars Espen. (2010) A cynical enterprise? Amerikansk støtte til det kurdiske opprøret i Irak, 1972-75. 2010.