Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

  • Kontaktperson på ekspedisjonskontoret
  • Bestiller ved IFR
  • Øvingsoppgavene i Exphil
  • Vitenskapsteoretisk forum
  • Begrunnelse og klagesaker i Exphil
  • Generelle studiesaker