Bakgrunn og aktiviteter

Laong Gjeset .Fra Thailand ansatte Fagarbeider m/Fagbrev ved NTNU.(Dragvoll)