Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder for det 5-årige Lektorutdanning i realfag, studieretningene

  • kjemi og biologi

  • matematikk og fysikk

  • matematikk og informatikk

  • matematikk og kjemi

  • matematikk og biologi

og gir deg gjerne råd og hjelp om trivsel og mestring, spørsmål om utdanningsplaner og andre studierelaterte tema.