Bakgrunn og aktiviteter

Sekretær for NTNUs sentrale klagenemnd.