Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat ved institutt for kjemi, gruppe for analytisk naturmiljøkjemi. 

Metodeutvikling for hurtig analyse av menneskeskapt, organisk forurensning for UPLC-MS/MS.

Kjemikaliegrupper inkluderer blant annet: 

  • Benzotriazoler, benzothiazoler, bisfenoler, benzofenoner, parabener, antimikrobielle stoffer og phthalat metabolitter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner