Bakgrunn og aktiviteter

Kristine Bakken er forsker i FACET-forskningsgruppen ved Institutt for Materialteknologi. Hennes forskning er fokusert på å forstå mekanismene som styrer nedbrytning, pyrolyse og krystalliseringreaksjoner som finner sted under varmebehandling av ferroelektriske tynne oksid filmer fra vandig syntese (chemcial solution depostion, CSD). En grunnleggende forståelse av mekanismene som kontrollerer CSD-fabrikasjonen er avgjørende for å forutsi og skreddersy egenskapene til de resulterende filmene og optimalisere behandlingsforholdene. For å observere dette eksperimentelt ble in situ karakterisering verktøy utviklet og en protokoll for datainnsamling og behandling etablert. In situ synchrotron røtgendiffraksjon (XRD) ble brukt for å studere krystallisering og overvåke utviklingen av krystallografisk tekstur og infrarød spektroskopi ble brukt til å karakterisere nedbrytning og identifisere pyrolyseprodukter.

Forskningen er en del av Toppforsk-prosjektet " From Aqueous Solutions to oxide Thin films and hierarchical Structures " (FASTS).

 

Bakgrunn:

Kristine Bakken har en doktorgrad i Materialteknologi fra NTNU (2020) og mastergrad i Materialteknologi fra NTNU (2015). Tittelen på doktrogradsavhandlingen var “In situ Characterization of Ferroelectric Oxide Thin Films during Aqueous Chemical Solution Deposition veiledet av Mari-Ann Einarsrud, Tor Grande og Julia Glaum, arbeidet var en del av FASTS-prosjektet. Hennes nåværende forskningsvirksomhet er en videreføring av doktorgradsarbeidet. Tittelen på masteroppgaven var: "Sintering of lead-free piezoelectric materials", som fokusert på effekten av atmosfæren under sinting på egenskapene til KNN-baserte (K0.5Na0.5NbO3-baserte) materialer. Under utdannelsen ved NTNU bled en generell bred bakgrunn innen materialteknologi opparbeidet, med en spesialisering innen syntese, fabrikasjon og karakterisering av uorganisk ferroelektrisk keramer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

  • Bakken, Kristine; Blichfeld, Anders Bank; Hou, Dong; Glaum, Julia; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2019) In situ X-ray Diffraction Studies during Aqueous Chemical Solution Deposition of BaTiO3 Thin Films. E-MRS 2019 SPRING MEETING . European Materials Research Society; Nice. 2019-05-27 - 2019-05-31.

2018

  • Blichfeld, Anders Bank; Bakken, Kristine; Glaum, Julia; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2018) In situ annealing setup for crystallization studies of thin films. NorScatt Annual Meeting 2018 . NorScatt; Oslo. 2018-05-22 - 2018-05-22.
  • Ræder, Trygve Magnus; Bakken, Kristine; Glaum, Julia; Einarsrud, Mari-Ann; Grande, Tor. (2018) Enhanced in-plane ferroelectricity in BaTiO3 thin films fabricated by aqueous chemical solution deposition. AIP Advances. vol. 8 (10).
  • Ræder, Trygve Magnus; Bakken, Kristine; Glaum, Julia; Einarsrud, Mari-Ann; Grande, Tor. (2018) In-plane Ferroelectricity in highly textured BaTiO3 thin films. MSE Congress . DGM; Darmstadt. 2018-09-26 - 2018-09-28.

2017

  • Bakken, Kristine; Blichfeld, Anders Bank; Glaum, Julia; Selbach, Sverre Magnus; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2017) Nucleation and growth mechanisms during aqueous chemical solution deposition of oxide thin films. 9th Kyoto International Forum for Environment and Energy (9th KIFEE) ; Kyoto. 2017-03-07 - 2017-03-10.
  • Blichfeld, Anders Bank; Bakken, Kristine; Grendal, Ola Gjønnes; Glaum, Julia; Selbach, Sverre Magnus; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2017) In-situ toolbox for studying nucleation and growth in oxide thin films and hierarchical structures prepared from aqueous solutions. The Nano@NTNU Symposium 2017 . Norwegian Micro and Nano Fabrication Facility-NTNU Nanolab; Trondheim. 2017-12-06 - 2017-12-07.
  • Blichfeld, Anders Bank; Bakken, Kristine; Grendal, Ola Gjønnes; Glaum, Julia; Selbach, Sverre Magnus; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2017) In-situ toolbox for studying nucleation and growth in oxide thin films and hierarchical structures prepared from aqueous solutions. Nano@NTNU ; 2017-12-06 - 2017-12-07.
  • Chernyshov, Dmitry; Blichfeld, Anders Bank; Bakken, Kristine; Glaum, Julia; Grande, Tor; Einarsrud, Mari-Ann. (2017) News from the beamlines. ESRF Newsletter.

2016

  • Hølto, Jorunn; Bakken, Kristine; Hvidsten, Sverre. (2016) Non-Contact Surface Metrology of Degraded Conductor Screens in XLPE Cables. Jicable'15 - 9th International Conference on Power Insulated Cables : proceedings.