Bakgrunn og aktiviteter

Er fysioterapeut og phd tilknyttet forskningsgruppe for geriatri, bevegelse og slag ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU. Arbeidspakkeleder (WP6) i EU prosjektet PreventIT.

Fokusområder: fysisk aktivitet hos eldre, trening for å forebygge funksjonstap og fall, aktivitetsmåling, rehabilitering etter hoftebrudd, kognitiv svikt og demens.

Utdannelse:

  • Phd i klinisk medisin, NTNU, Trondheim (2013)

  • Master of Science, Bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim (2008)

  • Autorisert fysioterapeut (2004)

  • Bachelor i fysioterapi, HIST, Trondheim (2000-2003)

Pågående prosjekter:

Andre prosjekter: Trondheim Hip Fracture Trial, Eva-HIP, PreventIT: http://www.preventit.eu/

Undervisning: 

  • Diverse undervisning ved Master i bevegelsesvitenskap
  • F-lab i Geriatri for medisinstudenter ved NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner