Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hestetun, Kristin; Hovd, Morten. (2006) Detection of abnormal alumina feed rate in aluminium electrolysis cells using state and parameter estimation. 16th European Symposium on Computer Aided Process Engineering and 9th International Symposium on Process Systems Engineering.

Rapport/avhandling

  • Hestetun, Kristin; Hovd, Morten. (2009) Use of data from anode current distribution for state and parameter estimation and fault detection in an aluminium prebake electrolysis cell. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2009. ISBN 978-82-471-1523-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (73).