Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Seniorkonsulent, faggruppe for kompetanse ved Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

  • Utvikling og gjennomføring av ulike kompetansehevingstilbud for ansatte som blant annet kurs, workshop, videokurs og e-læring. 

  • Kompetansegruppa som helhet skal ivareta avdelingens utadrettede virksomhet når det gjelder opplæring, brukerstøtte, veiledning og formidling.

 

Utdanning

 

Tidligere erfaring fra HiST/NTNU