Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder

Jeg jobber med kompetanseutvikling i faggruppen for kompetanse- og ledelsesutvikling på NTNU.  

Arbeidsoppgaver

  • Kurs og kompetanseutvikling
  • Karriereutviklingstiltak for vitenskapelig ansatte
  • Læringsportalen

Utdanning

  • Bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i områdekunnskap fra Midtøsten.
  • Pågående master i voksnes læring fra NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring.