Bakgrunn og aktiviteter

Seksjonssjef ved universitetsbiblioteket fra august 2017.

Etterutdanning innen prosjektledelse, endringsledelse, prosessledelse, litteraturformidling og visuell fasilitering.

Har tidligere jobbet som biblioteksjef ved Gjøvik bibliotek og litteraturhus, litteraturformidler ved Fyrverkeriet bibliotek og corporate librarian ved McKinsey and Company.