Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Ervik, Kristianne. (2013) The Superior Thai-Western Relationship: A Culturally Negotiated Re-embedding Practice. Embedded entrepreneurship: Market, culture, and micro-business in insular Southeast Asia.

Rapport/avhandling

  • Brynhildsen, Susanna Maarit; Ervik, Kristianne. (2009) Tilflytting Hitra - Frøya. 2009. ISBN 9788214047486. SINTEF Rapport.
  • Ervik, Kristianne. (2009) Utvikling av samarbeid mellom kunstnarar og tradisjonelt næringsliv i tilknytning til Perler i Nordsjøløypa. 2009. ISBN 9788214047479. SINTEF Rapport.
  • Ervik, Kristianne; Skarholt, Kari; Buvik, Marte Pettersen. (2008) Kunst i bedrifters verdiskapende prosesser. 2008. ISBN 9788214047066. SINTEF Rapport.