Bakgrunn og aktiviteter

Baggrund:

Jeg arbejder som Førsteamanuensis i drama/teater fagdidaktikk ved Institut for lærerutdanning (ILU) ved NTNU. Jeg forsker på, hvordan det performative og digitale samfund kan stimulere til didaktisk og pædagogisk fornyelse generelt og drama/teater fagdidaktisk fornyelse specielt. Samtidig er jeg emneansvarlig og faglærer i drama/teater fagdidaktikk (PPU), SKOLE6302 - Profesjonsfaglig digital kompetanse på mellomtrinnet, samt masteremnet EDU3082 - Dramaturgisk kompetanse i didaktisk kontekst. Jeg er også faglærer i masteremnet EDU3074 - Kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet, sammen med Elin Angelo. 

Jeg er også delprojektleder i forbindelse med udviklingen og gennemførelsen af et videreuddannelsestilbud for lærere knyttet til  forsknings- og udviklingsprojektet Digitalisering av grunnskolelærerutdanningen ved institutt for lærerutdanning NTNU (DigGiLU). Mere info kan findes her: https://ntnudiggilu.wordpress.com.

Derudover er jeg hovedredaktør i Jased - Journal for Research in Arts and Sports Education (https://jased.net/index.php/jased/index) og redaktionsmedlem med ansvar for forskningsartikler  i tidskriftet DRAMA - nordisk dramapedagogisk tidskrift (https://www.idunn.no/drama)

New publication: Performative Approaches In Arts Education. Artful Teaching, Learning and Research

https://www.routledge.com/Performative-Approaches-in-Arts-Education-Artful-Teaching-Learning-and/Ostern-Knudsen/p/book/9780429444159?fbclid=IwAR0XL0SB0BLdKJieHioORWBV7rirnF6ueBFeDQRM3ki1mFR1hNhwVVYpCFE

Forskningsinteresser:

 • Drama/Teater fagdidaktikk
 • Dramaturgi
 • Sociale og digitale medier
 • Æstetiske læringsprocesser
 • IKT i skole og høyere utdanning
 • Lærerutdanning
 • improvisationsteater og komik

Forskningsgrupper:

 

Pågående prosjekter:

 • DigGiLU (Norgesuniversitetet/Kunnskapsdepartementet støtte)
 • Building democracy through theatre. Theatre in post-conflict and post-democractic contexts (with Drama for life, Jo'burg and Arts-bases research Group, IKM- NTNU)  https:// www.democracythroughtheatre.com
 • #iLive 2.0 – Iscenesat læring i en digital samtid (innovasjonsstipend støttet af NTNU - https://www.ntnu.no/ilu/iscenesatt-laring-i-en-digital-samtid)

Twitter @Danskeninord

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Østern, Maria Anna-Lena Viola; Knudsen, Kristian Nødtvedt. (2019) Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research. Routledge. 2019. ISBN 978-1-138-33487-8.

Del av bok/rapport

 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Krøgholt, Ida. (2019) Revitalizing drama in education through fictionalization – a performative approach. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Schofield, Daniel. (2019) Performing literacy and social media. Drama in education. Exploring key research concepts and effective strategies.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Østern, Maria Anna-Lena Viola. (2019) Research through the gaze of the dramaturge: narratives from inside the artists' studio. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Østern, Maria Anna-Lena Viola. (2019) Summary of the performative approaches. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.
 • Østern, Maria Anna-Lena Viola; Knudsen, Kristian Nødtvedt. (2019) Introduction. Performative Approaches in Arts Education: Artful Teaching, Learning and Research.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt. (2016) Social Media - A New Stage for the Drama Teacher. International Yearbook for Research in Arts Education. AT the Crossroads of Arts and Cultural Education: Queries Meet Assumptions.
 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Østern, Tone Pernille. (2015) Rektor, kend din krop - med kroppen som et spejlbillede. Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling..

Rapport/avhandling

 • Knudsen, Kristian Nødtvedt; Østern, Tone Pernille; Rasmussen, Bjørn K.. (2017) #iLive - konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid. 2017. ISBN 978-82-326-2674-8.