Bakgrunn og aktiviteter

PhD topic: Deployment, search and recovery of marine sensors using multiple rotary wings UAVs

Main supervisor: Thor Inge Fossen

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Klausen, Kristian; Moe, Jostein Borgen; van der Horn, Jornel; Gomola, Alojz; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2016) Coordinated Control Concept for Recovery of a Fixed-Wing UAV on a Ship using a Net Carried by Multirotor UAVs. 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Klausen, Kristian; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2015) Nonlinear control of a multirotor UAV with suspended load. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).
  • Klausen, Kristian; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Aguiar, A. P.. (2015) Cooperative path-following for multirotor UAVs with a suspended payload. 2015 IEEE Conference on Control Applications, CCA 2015.
  • Stokkeland, Martin; Klausen, Kristian; Johansen, Tor Arne. (2015) Autonomous visual navigation of Unmanned Aerial Vehicle for wind turbine inspection. 2015 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS).