Bakgrunn og aktiviteter

Kristen Ringdal er professor i sosiologi og prodekan for forskning ved SU-fakultetet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner