Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Forsker på brystkreft i forskningsgruppen Breast Cancer Subtypes. 

Fagfelt
Breast Cancer Subtypes Project forsøker å identifisere biomarkører som kan brukes til å bedre forutse pasienters prognose. Slik kan man både forbedre den enkeltes overlevelse og hindre at pasienter får for mye behandling. I vårt materiale har vi nesten 2000 brystkreftsvulster fra kvinner født i Trøndelag, som forskningsgruppen har inndelt i seks subtyper med ulik overlevelse.

Jeg forsker på forekomsten av blodkar og voksende blodkar i de ulike subtypene av brystkreft. Gjennom dette er målsetningen å få økt kunnskap om biologien til hver enkelt subtype, og å undersøke om antall blodkar i svulsten kan ha prognostisk verdi for pasienten. Forskningen skjer i samarbeid med forskningsgruppen Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) ved universitetet i Bergen og Den Norske Radiumhospitalet (DNR) ved universitetet i Oslo. 

Hovedveileder: Professor Anna M Bofin
Biveiledere: Forsker PhD Hege Russnes (DNR) og Professor Lars A Akslen (CCBIO)

Bakgrunn
2010-2017 Medisinstudent ved NTNU
2012-2016 Forskerlinjestudent ved NTNU

Publikasjoner
https://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=521671&la=no&action=sok

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner