Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanseområder:

 • Produktutviklingsmetodikk
 • Produktprogramutvikling
 • Universell design

Forskningsområder:

 • Metoder for effektiv produktutvikling
 • Universell design av produkter, særlig rettet mot offentlig transport
 • Design for environment

Løpende prosjekt:

"The design factory" - en del av SFI Norman (se www.sfinorman.no). Her arbeider vi med å industrialisere og effektivisere utviklingsprosessen i norske industribedrifter. Vi arbeider med metoder for å fremme en kultur for innovasjon og med nye produktutviklngsmetoder.

Faglig bakgrunn:

Dr.ing-grad (PhD) fra NTH 1995 ved Institutt for maskinkonstruksjon.

I perioden 1981 til 2004 var jeg forsker og seniorforsker ved SINTEF, først på Maskinkonstruksjon, så på Produksjonsteknikk, deretter på Materialteknikk og til slutt på Teknologi og samfunn. I et par av disse årene var jeg også forskningssjef.

Undervisning:

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Slåttsveen, Kristoffer; Kriesi, Carlo; Steinert, Martin; Aasland, Knut Einar. (2018) EXPERIENCES FROM A POSITIVISTIC WAY OF TEACHING IN THE FUZZY FRONT END. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018.
 • Slåttsveen, Kristoffer B; Steinert, Martin; Aasland, Knut Einar. (2016) Increasing Student Confidence and Motivation in a Project-based Machine Construction and Mechatronics Course. Proceedings of NordDesign 2016.
 • Aasland, Knut Einar. (2013) Individual study of 3d modelling software using interactive video. Design Education - Growing Our Future. Proceedings of the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education.
 • Blankenburg, Detlef; Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools And Approaches To Boost The Use Of Simulators In Concept. Proceedings 27th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2013, May 27th - May 30th, 2013, Ålesund, Norway.
 • Kristensen, Kjetil; Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef; Sivertsen, Ole Ivar. (2013) Virtual Obeya: Collaborative Tools and Approaches Addressing Sources of Waste in Lean Engineering. 19th ICE & IEEE-ITMC International Conference Responsible Innovation and Entrepreneurship Book of Abstracts 24-26 June 2013 The Hague, the Netherlands.
 • Lodgaard, Eirin Anita; Gamme, Inger; Aasland, Knut Einar. (2013) Success Factors for PDCA as Continuous Improvement Method in Product Development. Advances in Production Management Systems. Competitive Manufacturing for Innovative Products and Services IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2012, Rhodes, Greece, September 24-26, 2012, Revised Selected Papers, Part I.
 • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) An analysis of the uses and properties of the Obeya. Conference proceedings of the 18th International Conference on Engineering, Technology and Innovation.
 • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) Interactive Video Teaching of CAD Software. Proceedings of IWAMA 2012 - The Second International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation.
 • Aasland, Knut Einar; Blankenburg, Detlef. (2012) Virtualizing the Obeya. Proceedings of The Ninth Norddesign Conference, 2012.
 • Aschehoug, Silje Helene; Boks, Casper; Ringen, Geir; Aasland, Knut Einar. (2012) Investigating the importance of sustainability information in Product Development and Design. Proceedings of The Ninth Norddesign Conference, 2012.
 • Lodgaard, Eirin Anita; Aasland, Knut Einar. (2011) An Examination of the Application of Plan-Do-Check-Act Cycle in Product Development. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED11), 15-18 Aug 2011.
 • Aasland, Knut Einar. (2010) Large team projects : an alternative type of master project. When Design Education and Design Research meet... Proceedings of the 12th International Conference on Engineering and Product Design Education, NTNU 2-3 September 2010.
 • Aasland, Knut Einar. (2010) MULTI-PROFESSIONAL PROJECT AS FINAL MASTER PROJECT FOR DESIGNERS. Proceedings of the DESIGN 2010 11th International Design Conference.
 • Aasland, Knut Einar; Hatling, Morten. (2010) Innovation – A Question of Developing and Cultivating a Culture?. Proceedings of the 5th European conference on innovation and entrepreneurship.
 • Aasland, Knut Einar. (2008) Comprehensive design and development projects as master project assignments - Renewing engineering design education. Proceedings of NordDesign 2008.
 • Aasland, Knut Einar. (2005) Making product development studies interesting to female students. Engineering design and the global economy - Proceedings of the 15th International Conference on Engineering Design - ICED'05 Melbourne.

Rapport/avhandling

 • Aasland, Knut Einar. (1999) Eksperimenter med den kreative metoden TRIZ. 1999.