Bakgrunn og aktiviteter

Arkivtjenester/skanning

Vitenskapsmuseet 

Skanner alle typer dokumenter, foto både papir, dias, film og glassplater, noen typer røntgenbilder. Skanner størrelser opp mot 130 cm.

Jeg sitter i 4. etg. i Gunnerushuset

I tillegg jobber jeg ved Gunnerusbiblioteket på spesialsamlingen og Dorabiblioteket, hvor skanning av diverse materialer utføres.