Bakgrunn og aktiviteter

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Mork, Knut A.. (2016) Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland, NOU 2016:20. 2016.