Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Klev, Roger. (2020) Strategiske praksiser i byggebransjen. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.
 • Levin, Morten; Gjersvik, Reidar; Klev, Roger; Munkeby, Ida; Rolfsen, Monica; Sæbø, Hans Jørgen. (1997) Creating transdisciplinary knowledge. Learning from working in the field how engineers and social scientists can collaborate in participative enter development. Concepts and Transformation. vol. 2:2.

Bøker

 • Klev, Roger; Levin, Morten. (2020) Forandring som praksis - Endring og utvikling som samskapt læring. 3 utg. Fagbokforlaget. 2020. ISBN 9788245035223.
 • Aarseth, Wenche Kristin; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger. (2016) Project Leadership Challenges. Their nature and how they are managed. Fagbokforlaget, Trondheim, Norway. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-2130-1.
 • Aarseth, Wenche; Rolstadås, Asbjørn; Klev, Roger. (2015) Lederskap i prosjekter. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-450-1812-7.
 • Klev, Roger; Vie, Ola Edvin. (2014) Et praksisperspektiv på ledelse. Cappelen Damm Akademisk. 2014. ISBN 978-82-02-39472-1.
 • Klev, Roger; Levin, Morten. (2012) Participative Transformation : Learning and Development in Practising Change. Gower Publishing Ltd.. 2012. ISBN 978-1-4094-2378-2.
 • Klev, Roger; Levin, Morten. (2009) Forandring som praksis. Endringsledelse gjennom læring og utvikling. Fagbokforlaget. 2009. ISBN 978-82-450-0720-6.
 • Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg. (2004) Living Knowledge. The dynamics of profession service work. 2004. ISBN 1403920605.
 • Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg. (2004) Living knowledge. The dynamics of professional service work. Macmillan Publishers Ltd.. 2004.
 • Levin, Morten; Klev, Roger. (2002) Forandring som praksis Læring og utvikling i organisasjoner. Fagbokforlaget. 2002. ISBN 82-7674-261-0.

Del av bok/rapport

 • Klev, Roger. (2014) Jakten på den gode leder. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Klev, Roger; Vie, Ola Edvin. (2014) Innledning. Hvorfor trengs en praksisnær tilnærming til ledelse?. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Klev, Roger; Carlsen, Arne. (2008) Enkel kompleksitet? Dilemma-fortellinger som stabiliserende grenseobjekt i kunnskapsintensivt arbeid. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Klev, Roger. (2006) En historie om forskning og forskningshistorier - aksjonsforskning og historiefortelling på vei inn i det gode selskap. Tall, tolkning og tvil.
 • Carlsen, Arne; Klev, Roger; Von Krogh, Georg. (2004) Living knowledge: Foundations and framework. Living Knowledge. The dynamics of profession service work.
 • Klev, Roger. (2004) Researching Living Knowledge. Living Knowledge. The dynamics of profession service work.
 • Klev, Roger; Levin, Morten. (1998) Aksjonsforskning på IFIM - "Den grimme elling" i forkledning. Mot et bedre arbeidsliv - en IFIM-antologi.
 • Levin, Morten; Borgen, Eirik; Gjersvik, Reidar; Klev, Roger; Munkeby, Ida; Rolfsen, Monica; Sæbø, Hans Jørgen. (1998) Integrating engineering and social science knowledge in participative enterprise development. Development coalitions in working life. The "Enterprise Development 2000" Program in Norway.

Rapport/avhandling