Bakgrunn og aktiviteter

Kjetil Svarstad er professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon. Han tilhører forskningsgruppen for krets og systemdesign. Professor Svarstad er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i VLSI Design og arkitekturer fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport