Bakgrunn og aktiviteter

Kjetil Bergh Ånonsen (født 1978) er førsteamanuensis II ved Institutt for teknisk kybernetikk. Han er medlem i forskningsgruppen Robotics and autonomous systems. Ånonsen er utdannet sivilingeniør i industriell matematikk fra NTNU, og tok PhD ved Institutt for Teknisk kybernetikk i 2010. PhD-arbeidet ble utført ved Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK), i nært samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Maritime. Ånonsen jobber til daglig som seniorforsker ved FFI.

Forskningsinteresser

Treghetsnavigasjon for ulike plattformer, særlig i kombinasjon med terrengreferert navigasjon. Bildebasert navigasjon og bildebehandling. Simultaneous Localization and Mapping. Autonomi. Stokastiske systemer. Numerisk løsning av partielle differensialligninger, spesielt hyperbolske konserveringslover. Parallellprosessering.

Arbeidserfaring

  • 2015- Førsteamanuensis II, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
  • 2007- Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt, Kjeller
  • 2003-2007 Stipendiat, Universitetsstudiene på Kjeller

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Ånonsen, Kjetil. (2010) Advances in Terrain Aided Navigation for Underwater Vehicles. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2010. ISBN 978-82-471-2214-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (123).