Bakgrunn og aktiviteter

Min stilling er organisert i faggruppe for kvalitetsutvikling, som jobber med virksomhetsstyring på utdanningsområdet. 

Roller:

 • Faglig ansvarlig, revisjon av NTNU's kvalitetssystem for utdanning
 • Observatør i prosjektet Studieplanverktøyet
 • Utdanningsområdets representant i arbeidet med BEVISST - system for virksomhetsstyring, herunder ansvarlig for å forvalte utdanningsdataene (innholdsansvarlig) og utvikling av nye løsninger (utviklingsansvarlig) i BEVISST Innsikt
 • Koordinere og lede Nettverk for evaluering og analyse på utdanningsområdet 

Tidligere:

 • Arbeidsoppgaver knyttet til NTNUs kvalitetssystem for utdanning, herunder informasjon og opplæring, rutineutvikling og NTNUs kvalitetsmeldingsprosess 
 • Prosjektleder for de sykliske undersøkelsene ved NTNU (Kandidatundersøkelsen, Arbeidsgiverundersøkelsen og Læringsmiljøundersøkelsen)
 • Institusjonskontakt for Studiebarometeret (NOKUT)
 • Institusjonskontakt for Underviserundersøkelsen (NOKUT)
 • Medlem av tall & analysegruppa for utdanningsområdet
 • Observatør i Læringsmiljøutvalget

Verv:

 • Tillitsvalgt for Akademikerne i LOSAM for bibliotek og utdanning
 • Nestleder Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg (nasjonalt)