Bakgrunn og aktiviteter

Min stilling er organisert i faggruppe for kvalitetsutvikling, som jobber med virksomhetsstyring på utdanningsområdet. 

Roller:

  • Utdanningsområdets representant i arbeidet med BEVISST - system for virksomhetsstyring, herunder ansvarlig for å forvalte utdanningsdataene i systemet (innholdsansvarlig) og utvikling av nye løsninger (utviklingsansvarlig)
  • Koordinere Nettverk for evaluering og analyse på utdanningsområdet 

Tidligere:

  • Arbeidsoppgaver knyttet til NTNUs kvalitetssystem for utdanning, herunder informasjon og opplæring, rutineutvikling og NTNUs kvalitetsmeldingsprosess 
  • Prosjektleder for de sykliske undersøkelsene ved NTNU (Kandidatundersøkelsen, Arbeidsgiverundersøkelsen og Læringsmiljøundersøkelsen)
  • Institusjonskontakt for Studiebarometeret (NOKUT)
  • Institusjonskontakt for Underviserundersøkelsen (NOKUT)
  • Medlem av tall & analysegruppa for utdanningsområdet
  • Observatør i Læringsmiljøutvalget

Verv:

  • Tillitsvalgt for Akademikerne i LOSAM for bibliotek og utdanning
  • Medlem av Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg (nasjonalt)