Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Solbu, Kjersti Rognes. (2017) Samtidslyrikk i klasserommet. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 978-82-450-2248-3.
  • Botheim, Guri Sørumgård; Botheim, Sigrid Sørumgård; Solbu, Kjersti Rognes; Solbu, Ingrid Rognes. (2011) Søsken. Det Norske Samlaget. 2011. ISBN 9788252179637.

Rapport/avhandling

  • Furuseth, Sissel; Solbu, Kjersti Rognes. (2006) Skamskrift. Skam og skamløshet i to norske samtidstekster; Olaugg Nilssens Vi har så korte armar og Ingrid Storholmens Skamtalen.graceland. 2006.