Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

  • Opprette og redigere NTNU-relaterte artikler i bokmåls-/riksmålsversjonen av Wikipedia. Delvis også den engelske og nynorske versjonen.
  • Holde kurs i Wikipedia-redigering, bl.a. i Nettskolens regi

Utdannelse

  • Sivilarkitekt NTH (1971)
  • Universitetsbibliotekar (1987)

Relevante verv og jobber

  • Fagansvarlig, arkitektur, planlegging NTNU UB
  • Daglig leder NTNU UB, Arkitektur- og byggbiblioteket
  • Prosjektleder, Norsk arkitekturportal (NAP)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lie, Kjersti. (2011) Fra plansjeverk til Internett - Arkitektbibliotekets utvikling. ARKITEKTUR I HUNDRE - Arkitektutdanningen i Trondheim 1910 - 2010.