Bakgrunn og aktiviteter

Kjersti Kremmervik

  • Doktorpromosjon
  • Forsker Grand Prix
  • Arrangementsstøtte
  • Stabsarbeid
  • Lederstøttefunksjoner
  • Verneombud 
  • Lokalt Hovedverneombud