Kjell Tore Næsgaard

Seniorkonsulent Seksjon for etter- og videreutdanning
73590566
Høgskoleveien 12, Gamle Statsarkivet * 22c

Bakgrunn og aktiviteter