Kjell Moljord

Professor Institutt for kjemisk prosessteknologi
73594030
Kjemiblokk V *m-11 M, S Sælands Vei 4

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Blekkan, Edd Anders; Chen, De; Holmen, Anders; Moljord, Kjell; Rønning, Magnus; Rytter, Erling; Venvik, Hilde Johnsen. (2006) Energy and Environmental Catalysis. Catalysis in Nordic Countries. Extended Abstracts. 2006. ISBN 82-995569-1-0.

Del av bok/rapport

  • Chen, De; Moljord, Kjell; Holmen, Anders. (2011) Methanol to Olefins: Coke Formation and Deactivation. Deactivation and Regeneration of Zeolite Catalysts.
  • Prestvik, Rune; Moljord, Kjell; Grande, Knut; Holmen, Anders. (2004) Compositional Analysis of Naphtha and Reformate. Catalytic Naphtha Reforming.