Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine; Fougt, Simon Skov. (2014) Tid til skrivning 2. 2014. ISBN 978-87-23-04619-2.
  • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine; Fougt, Simon Skov. (2014) Tid til skrivning 3. 2014. ISBN 978-87-23-04619-2.
  • Berge, Kjell Lars; Gedde-Dahl, Trine; Øgreid, Anne Kristine; Fougt, Simon Skov. (2013) Tid til skrivning 1. 2013. ISBN 9788723043511.